ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

Ο καλύτερος τρόπος για να μειώσετε το άγχος είναι να είστε προετοιμασμένοι.
Ερωτήσεις Συνέντευξης:

Προϋπηρεσία

• Όνομα επιχείρησης, τίτλος και περιγραφή της θέσης εργασίας, χρονικό διάστημα προηγούμενης απασχόλησης.
• Ποιες ήταν οι ευθύνες σας;
• Ποιες σημαντικές προκλήσεις και προβλήματα αντιμετωπίσατε; Πώς τα χειριστήκατε;
• Τί ήταν το περισσότερο/ λιγότερο ανταποδοτικό σε αυτή τη δουλειά;
• Ποιό ήταν το καλύτερο/ χειρότερο κομμάτι αυτής της θέσης εργασίας;
• Γιατί αφήνετε την προηγούμενη εργασίας σας;

Σχετικά με εσάς

• Τί είδους άνθρωπος είστε;
• Πώς είναι η κατάσταση της υγείας σας;
• Πόσες ώρες εργάζεστε συνήθως;
• Πώς αντιμετωπίζετε το στρες και την πίεση;
• Τί σας κινητοποιεί;
• Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι δυσκολότερες αποφάσεις που πρέπει να πάρετε;
• Τί είδους εργασιακό περιβάλλον προτιμάτε;
• Περιγράψτε μία δύσκολη κατάσταση/ εργασία που αντιμετωπίσατε και πως την χειριστήκατε.
• Πότε αισθάνεστε ότι έχετε επιτύχει;

Νέα θέση και επιχείρηση

• Τί σας κινεί το ενδιαφέρον σχετικά με αυτή την δουλειά;
• Τί εργασιακή εμπειρία έχετε;
• Γιατί είστε το καταλληλότερο πρόσωπο για αυτή τη δουλειά;
• Τί γνωρίζετε για την εταιρεία μας;
• Γιατί θέλετε να δουλέψετε για αυτό τον οργανισμό;
• Τί προκλήσεις περιμένετε από αυτή την θέση εργασίας;
• Τί μπορείτε να προσφέρετε σε αυτή την εταιρεία;

Μέλλον

• Τί ψάχνετε από την καινούργια σας δουλειά; Τί είναι σημαντικό για εσάς;
• Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τα επόμενα πέντε/ δέκα χρόνια;
• Πώς σχεδιάζετε να επιτύχετε αυτούς τους στόχους;
• Ποιες είναι οι προσδοκίες σας όσον αφορά τον μισθό;

http://jobsearch.about.com/od/interviewquestionsanswers/a/interviewquest.htm